Search results for "Hiro Hayama"
Enter the Fat Dragon (2020)

Enter the Fat Dragon (2020)

Enter the Fat Dragon (2020)
IMDb: 5.6
96 min

Një polic caktohet që të shoqërojë një kriminel në Japoni, ndërkohë që po përballej me problemet në marrëdhënie, po ashtu dhe me ndryshimin e tij në pamjen fizike.

Country: